:: MENU

 • Aktualności
 • Czym jest wolontariat
 • Trochę historii
 • Gdzie jesteśmy
 • Nasze osiągnięcia
 • Formalnym okiem
 • Wspierają nas
 • Piszą o nas
 • Galeria
 • Praca
 • Kontakt
 • Organizatorzy tj. Centrum Wolontariatu w Zgorzelcu oraz funkcjonujące od 2008r. Dolnośląskie Centrum Wolontariatu, zaprosili do udziału przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków pomocy społecznej, domów opieki społecznej, przedszkoli, bibliotek, PCPR, PUP oraz organizacji pozarządowych.

  Część z obecnych niemal 60-ciu osób to przedstawiciele organizacji współpracujących z Centrum Wolontariatu w Zgorzelcu od wielu lat jak m.in.: DPS "Ostoja", DPS "Jutrzenka", Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu, Przedszkole nr 12 w Zgorzelcu, ZSP im. E.Plater, Stowarzyszenie "Subsydium", Świetlica Gawrosz czy Apostolstwo Trzeźwości, część z którymi Centrum współpracuje od niedawna, jak Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Ekonomii Społecznej, ale także wiele, z którymi Centrum ma nadzieję podjąć współpracę po konferencji.

  Goszczący oraz witający obecnych Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński, nie krył nie tylko miłego zaskoczenia frekwencją, ale także swojego szacunku dla działań społecznych o podłożu wolontariackim. To budujące, zwłaszcza dla tych, którzy wiedzą z własnych doświadczeń czym jest wolontariat. Uczestnicy konferencji usłyszeli zatem, dlaczego i jakim drogowskazem jest wolontariat dla Zofii Śliwińskiej, jak 15-letnie wolontariuszki z Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu wraz z ich opiekunką Małgorzatą Matyjaszczuk powodują uśmiech na twarzach chorych dzieci oraz jaką wartość zdaniem koordynatorki pracy wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" Grażyny Pałys, wnoszą wolontariusze w życie mieszkańców Domu. Te przykładowe dobre praktyki w wolontariacie są tylko namiastką licznych działań wolontariackich w powiecie zgorzeleckim, o których nie zawsze mamy okazję wiedzieć, a nie wątpliwie warto i trzeba je pokazywać, promować.

  Ponieważ jednym z celów konferencji było promowanie i rozwijanie wolontariatu w powiecie zgorzeleckim uczestnicy otrzymali także garść informacji dotyczących dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu w Zgorzelcu, propozycję Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka w osobie Jana Gaszewskiego, włączenia się w dniach 7-9 grudnia br. w ogólnopolską akcję zbiórki żywności, a także planów i propozycji na najbliższą przyszłość. Wiele z nich ma związek z nawiązaniem współpracy zgorzeleckiego Centrum z Dolnośląskim Centrum Wolontariatu i odnosi się do konkretnych propozycji dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Najważniejsze z nich to szkolenia i warsztaty dla organizacji korzystających lub chcących korzystać z pracy wolontariuszy z: formalno-prawnych aspektów wolontariatu, współpracy z wolontariuszami, z zakresu przygotowywania ofert dla wolontariuszy, a także lokalne targi wolontariatu. Jacek Bednarek z Dolnośląskiego Centrum Wolontariatu zadeklarował w oparciu o prowadzony przez Centrum na Dolnym Śląsku program "Wolontariat w szkole", duże wsparcie przy tworzeniu i wspieraniu szkolnych grup wolontariatu. Najbliższe działania, do których uczestnicy konferencji zostali już zaproszeni to Gala Wolontariatu, która odbędzie się 7 grudnia w MDK w Zgorzelcu.

  Podczas dyskusji oraz rozmów kuluarowych uczestnicy zgodnie uznali, że konferencja była bardzo potrzebna, zarówno od strony inspiracji do działań, ale także pokazania jak wielką siłę wbrew stereotypom stanowi potencjał społeczny jakim są wolontariusze. Uczestnicy wykazali także zainteresowanie proponowanymi działaniami np. szkoleniami, możliwość pokazania innych dobrych praktyk podczas targów wolontariatu, a także zasadność współpracy z mediami, samorządami i sobą nawzajem. Istotą "Wolontariackiego szlaku" nie było bowiem spotkanie samo w sobie, ale konkretne propozycje i oferty dla uczestników w zakresie szeroko rozumianej sferze wolontariatu.

  Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia: Galeria  © Centrum Wolontariatu w Zgorzelcu