:: MENU

 • Aktualności
 • Czym jest wolontariat
 • Trochę historii
 • Gdzie jesteśmy
 • Nasze osiągnięcia
 • Formalnym okiem
 • Wspierają nas
 • Piszą o nas
 • Galeria
 • Praca
 • Kontakt
 • Punkt Konsultacyjny- Biuro Porad Obywatelskich


       Ruszyło z początkiem marca 2004r. jako program (nie autorski) Zgorzeleckiego Biura Wolontariatu. Utworzenie Punktu Konsultacyjnego- Biuro Porad Obywatelskich było odpowiedzią na apel Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla, który chciałby, aby w każdej gminie znajdowało się Biuro Porad Obywatelskich.
  Nasz program bazuje na doświadczeniach Biura Porad Obywatelskich w Dzierżoniowie- funkcjonującego pod patronatem Regionalnego Centrum Wolontariatu, wytycznych dla Biur Porad Obywatelskich zrzeszonych w Związku Stowarzyszeń Biur Porad Obywatelskich oraz w oparciu o własne pomysły inicjatorów programu, działających w zgorzeleckim wolontariacie.

       Zgodnie z założeniami ogólnopolskiej sieci Biur Porad Obywatelskich, do której mamy aspirację się przyłączyć, porady udzielane są zgodnie z zasadą poufności. Jeśli ktoś, nie życzy sobie podawać danych personalnych, ma do tego prawo.
  Na przełomie tych 3 lat funkcjonowania Punktu, w pracach Biura udział brali: prawnicy, studenci prawa, pracownicy socjalni oraz inne przeszkolone osoby, udzielając porad z zakresu spraw rodzinnych, mieszkaniowych, ubezpieczeń społecznych i tzw. “urzędowych” (tj. na granicy urząd-obywatel).
  Ważna dla nas jest również metoda i zakres udzielanych porad. Osobie zainteresowanej przedstawia się kilka rozwiązań, dając możliwość samodzielnego wyboru i podjęcia ostatecznej decyzji. Natomiast porada nie zostanie udzielona w przypadku podejrzenia o popełnienie przestępstwa. W sytuacji prawnie szczególnie skomplikowanej lub wymagającej dużego zaangażowania czasowego sugerujemy kontakt z odpowiednią jednostką, tj. kancelarią radcowską lub adwokacką.
       W związku z zapotrzebowaniem na tego typu działalność, zwłaszcza w zgorzeleckich placówkach socjoterapeutycznych (i nie tylko) oraz chęcią współpracy ze strony kierownictwa tych jednostek, realizację programu rozpoczęliśmy na terenie 3 jednostek: Ośrodka Wychowawczego im. J.Korczaka, w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży Świetlica “Gawrosz”. Dalej machina promocyjna ruszyła już sama.
       Z powstania Punktu Konsultacyjnego- Biuro Porad Obywatelskich mogą też poniekąd skorzystać lokalne władze, gdyż Biuro ma także wyjaśniać wątpliwości na linii urząd- obywatel.
  Wciąż staramy się o odpowiedni lokal, spełniający określone standardy, min. dostępność dla osób niepełnosprawnych.


  Realizacja projektu zawieszona do odwołania !


  © Centrum Wolontariatu w Zgorzelcu