:: MENU

 • Aktualności
 • Czym jest wolontariat
 • Trochę historii
 • Gdzie jesteśmy
 • Nasze osiągnięcia
 • Formalnym okiem
 • Wspierają nas
 • Piszą o nas
 • Galeria
 • Praca
 • Kontakt
 • A było to tak...


       Obecne Centrum Wolontariatu w Zgorzelcu powstało jako Biuro Wolontariatu 20 kwietnia 2002 roku z inicjatywy obywatelskiej, z założeniem prowadzenia biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy.
  Pierwsze kroki postawiliśmy dzięki uprzejmości pani kierownik Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży „Gawrosz” - Renaty Andrysz, która udostępniła nam pomieszczenie do pracy.

       We wrześniu 2002 roku, nawiązaliśmy współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Dzierżoniowie, a od paĄdziernika zaczęliśmy pracować jako Biuro Terenowe Regionalnego Centrum Wolontariatu w Dzierżoniowie. W tym czasie udało się nam uzyskać lokal od Urzędu Miejskiego w Zgorzelcu oraz pozyskać wyposażenie dla pomieszczenia biurowego od ludzi popierających idee wolontariatu, dzięki czemu mogliśmy rozwijać się dalej.

       30 września 2003r. nasza organizacja uzyskała odrębną osobowość prawną otrzymując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Z czasem przekształciliśmy się ze Zgorzeleckiego Biura Wolontariatu na Centrum Wolontariatu w Zgorzelcu. W kwietniu 2005 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl).
       W Biurze pracują 3 osoby, dyżurujące na zmianę dwa razy w tygodniu. Wszyscy pracują jako wolontariusze.


  © Centrum Wolontariatu w Zgorzelcu